Author: citu

MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA RĂCOASA, JUDEȚUL VRANCEA

In cadrul acestui proiect se trateazã modernizarea drumurilor de interes local care fac legãtura intre componentele comunei, respectiv satele Rãcoasa, Marasti, Gogoiu si Verdea. Drumurile sunt situate atât pe intravilanul comunei Rãcoasa cat si in extravilanul aceleiași comune.
Clasa tehnica a drumurilor este V atât pentru drumurile de interes local cat si pentru tronsoanele de drum clasificate ca si drum comunal. Total lungime :10.563km

Drumurile de interes local se prezintã cu o platforma carosabila de 4.00- 6,00m si doua acostamente de 0.50-0.75m fiecare. Rigolele drumurilor sunt parțial colmatate și puternic înierbate în urma ploilor din perioadele anterioare, pe unele porțiuni fiind inexistente, iar in unele porțiuni, datorita lucrãrilor de amenajare si asigurare a scurgerii apelor se gãsesc șanțuri nepereate care nu fac fata debitelor de ape pluviale din perioadele umede.
În ceea ce privește structura rutierã, se poate observa cã drumurile aflate in discuție au balast în diverse grosimi de 5-10 cm, balast ce va face parte din patul drumului datoritã lucrãrilor de amenajare a platformei iar in rest sunt din pãmânt. Orientarea generala a traseului este SV – NE. Clasa tehnica a drumurilor este V. Din punct de vedere administrativ drumurile de interes local se afla sub jurisdicția Consiliului Local Rãcoasa. In prezent drumurile sunt clasificate ca fiind drumuri de interes local – satesti sau comunale.

Departamentul urbanism

cerere_ancheta_sociala_(1)

urbanism_documente_necesare-CU

important

F16_instiintare_finalizare_lucrari_autorizate

F15_instiintare_finalizare_lucrari_autorizate

F14_instiintare_incepere_lucrari_autorizate

cerere_aviz_principiu_energie_electrica

cerere_racordare_apa_canalizare

cerere_prelungire_icheiere_contract_inchiriere

cereri_si_autorizatii

F13_instiintare_incepere_lucrari_autorizate

cererealocatiecopii

432_21_Model_panou_de_identificare_a_investitiei

Cerere_ajutor_social

ANEXA_1-_CERERE_cu_1600_cod_client

adeverinta85

14-03-04-12-20-22Plan_inundatii_Racoasa2014-2017